Beckers minskade elförbrukningen med 25% genom pålitlig kontroll av elförbrukningen

Beckers, ett av Sveriges äldsta färgvarumärken, har tagit stora steg mot hållbarhet och energieffektivisering genom samarbete med SenseNode. Genom att kombinera teknologi och medvetenhet har Beckers inte bara optimerat sina energianvändningsmönster utan även satt ribban för en grönare framtid.

Om Beckers

Med sina 150 år är Beckers ett av Sveriges äldsta färgvarumärken och regnbågen en av våra mest kända logotyper. Företaget är idag en av de främsta färgtillverkarna i Sverige och har även etablerat sig på den norska och danska marknaden. Beckers, som tidigare främst varit proffsmålarnas val, presenterade under 1950-talet även en rad produkter för konsumenter.

-Grundades 1967 

– 152 anställda

– Ca 548 MSEK i omsättning (2022) 

Resultat i siffror

Effektivisering med tidsstyrning​
0 %

Bara genom att få kontroll på ventilationen och AC-systemet enligt tidsschema lyckades Beckers minska sin elförbrukning med 15%. 

Total effektivisering​
0 %

Sedan Beckers implementerat SenseNodes lösning har de minskat sin elförbrukning med 25%. 

Situation

Beckers kom i kontakt med SenseNode 2021. Vid den tidpunkten fanns det ett intresse för energieffektivisering samt ett behov av en mer pålitlig och effektiv styrning och kontroll av elförbrukningen. Det fanns problem med det befintliga systemet som ibland nollställdes och hade svårigheter att följa önskade tidsscheman. Målet var tydligt: minska elförbrukningen och företagets miljöpåverkan. 

De hade redan påbörjat sitt effektiviseringsarbete, såsom byte till LED-belysning. Vilket gett en positiv effekt på både arbetsmiljö och energibesparing. Nu var man redo för nästa steg i effektiviseringsarbetet.

Lösning

Det installerades 24 mätpunkter fördelade på Beckers olika byggnader och processer, vilket gav en detaljerad och visuell bild av elförbrukningen i Energy Analytics. Genom att använda SenseNodes lösning kunde Beckers minska elförbrukningen från 6,86 GWh till imponerande 5,2 GWh. Detta skedde utan större investeringar, med åtgärder såsom byte till LED-belysning, användning av timer för belysning och skapande av medvetenhet bland medarbetarna om att t.ex. stänga av utrustning som inte används.  

Andreas tipsar

Titta först på totalen av elkonsumtionen, och sedan på dagar då man inte har produktion för att ta bort onödig elförbrukning. Därefter kan man fokusera på att energieffektivisera.

Andreas Wikström

Director Of Operations at Becker Industrial Coatings AB

Resultatet

Elförbrukningen minskade markant. Den största skillnaden i elförbrukningen var att få koll och rätt på tidsschemat för ventilationen och AC-systemet, som tidigare fallerat, och detta skede utan större investeringar. Investeringar i LED-belysning och timers visade tydliga resultat, samtidigt som medarbetarnas medvetenhet ökade. Genom SenseNodes lösning har Beckers Energikartläggning och ISO 50001-revision underlättats, då systemet enkelt kan visa deras energieffektivisering, åtgärder de har vidtagit och resultaten av dessa.  

Nästa steg i Beckers energieffektiviseringsarbete blir att fokusera på värme, göra några mindre investeringar och framför allt att alltid tänka energi vid nya investeringar och processer. 

Insikter

Visuell överblick viktigt för förståelsen

För att kunna genomföra optimala energieffektiviseringsåtgärder är det av stor vikt att kunna se både historisk och momentan data. Detta för att kunna identifiera avvikelser över tid. Med SenseNode Energy Analytics får man en visuell överblick över verksamhetens energianvändning, med hjälp av grafer och diagram. Denna överblick är viktigt att dela med sig till hela organisationen för att engagera dem och skapa förståelse för varför man genomför vissa åtgärder kopplad till elförbrukningen.

Boka demo