Vad är Industri 4.0?

Industri 4.0 och den smarta fabriken är ämnet på allas läppar. Men vad betyder det egentligen och vilken skillnad kan det göra för dig och ditt företag?

Industri 4.0 och den smarta fabriken är ämnet på allas läppar. Men vad betyder det egentligen och vilken skillnad kan det göra för dig och ditt företag? Lugn, det är inte så komplicerat som det verkar! Häng med så ska vi förklara hur du och ditt företag ställer om till framtidens produktion.

Industri 4.0 är ett begrepp inom industrin och används för att beskriva den uppkopplade, smarta fabriken. 

Digitaliseringens framfart syns tydligt inom alla sektorer i vårt samhällen, även inom industrin. Många företag har idag tydligt utstakade strategier för hur man ska arbeta med Industri 4.0. 

Industri 4.0 kallas många gånger för den 4:e industriella revolutionen. Begreppet har en nära koppling till det som kallas för Internet of Things. Här handlar det alltså om saker som automation, uppkoppling och informationsdelning.Visste du att SenseNode utför Energikartläggningar?

En industri där allting är uppkopplat

Låt oss börja med att reda ut vad Industri 4.0 egentligen betyder. Kärt barn har många namn brukar man säga, och i det här fallet är det verkligen sant. Oavsett om du har hört kollegorna prata om Industri 4.0, den fjärde industriella revolutionen, IIoT, eller den smarta industrin, så syftar alla på samma sak. Den digitala och uppkopplade fabriken. En fabrik där alla maskiner och system pratar med varandra, där du kan effektivisera och får bättre kontroll på alla led i din produktionskedja. En smart fabrik helt enkelt!

Produktionsutveckling

Själva syftet med Industri 4.0 – eller den smarta fabriken – är att med digitala medel få en helhetslösning där alla kritiska delar av anläggningen är uppkopplad och kommunicerar sinsemellan. Då kan man arbeta med automatisering på ett helt annat sätt, där datorkraft kan användas för att utföra avancerade beräkningar och algoritmer. Gränsvärden kan kalibreras utan mänsklig intervention och effektiviteten höjas. 

Ytterligare ett syfte med Industri 4.0 är att möjliggöra framtida expansioner och investeringar. När man exempelvis bygger ut en fabrik, kopplar man helt enkelt upp den i det befintliga systemet och kan på så sätt komma igång snabbare och mer effektivt.

En effektiv och proaktiv verksamhet

Att maskinerna och komponenterna i en fabrik pratar med varandra är inte bara bra ut en effektivitetssynpunkt, utan det gör också att du kan få ut korrekt data från din produktion, utan att du för den delen behöver lägga arbetstimmar för att få fram den. 

I den uppkopplade fabriken pratar maskiner och människor med varandra på ett sätt som möjliggör att du kan få nödvändiga insikter och fatta rätt beslut med rätt underlag. Allt för att skapa en så effektiv och proaktiv verksamhet som möjligt. Detta gör att din personal kan spendera tid på det som faktiskt gör skillnad och jobba smart, istället för att hela tiden vara reaktiva och släcka bränder.

Spara på energin och spara på fakturorna

Även inom el- och energiförbrukning är vinningarna stora. Med en uppkopplad fabrik har du möjlighet att övervaka din energiförbrukning och kartlägga hur elanvändningen påverkar era kostnader. Du kan få hjälp att förutspå effekttoppar men också hitta maskiner som står på och drar energi när de egentligen inte används.

En strategi istället för en lösning

Som du kanske förstår så är fördelarna med en uppkopplad fabrik många, och det viktigaste är att du funderar på vad det skulle innebära för ditt företag. Detta är inte bara är en lösning utan en strategi. Det är något som ska och behöver genomsyra hela företaget. Kanske innebär det en trygghet i att produktionen hålls igång så som det är tänkt, eller så handlar det om att förenkla ditt arbete med automatiska rapporter. Kanske innebär det en minskad kostnad på grund av systematisk driftövervakning i realtid som kan undvika oplanerade driftstopp. Eller att du har möjlighet att bidra till arbetet för effektivare energianvändning och sänka era kostnader genom noggrann energiövervakning. Möjligheterna med en uppkopplad industri är oändliga.

SenseNode är en del av Industri 4.0

SenseNode erbjuder en molnbaserad lösning där man finner en mängd olika IIoT-moduler. Med SenseNode kommer man ett steg närmare att bli den “smarta fabriken”. 

Lösningen går att börja arbeta med i liten skala, för att sedan växla upp och växa. Man kan exempelvis börja med att koppla upp de mest verksamhetskritiska maskinerna och anläggningarna. 

Mätare kopplas upp och all data hamnar i molnet. Där finns den alltid tillgänglig och är dessutom inte bunden till de interna systemen på anläggningen. Lösningen innebär att kunder enkelt kan arbeta med kontinuerlig energiövervakning och göra energikartläggningar och energieffektiviseringar med all inhämtad data som grund.Man skulle kunna säga att varje modul som finns i SenseNodes lösning bidrar till ytterligare digitalisera verksamheten.

Företag som sätter upp Industri 4.0-modeller

Företag idag kan med fördel sätta upp modeller och strategier för att arbeta med just Industri 4.0. Att den fjärde industriella revolutionen är här råder det inget tvivel om. Nu handlar det om att ta förlegade processer och med teknikens hjälp göra dessa smartare och mer effektiva. 

Systemen finns där för att hantera stora mängder data. Svårigheten och utmaningen ligger ofta i att faktiskt lyfta in alla mätare in i molnet. När energiövervakning och dylikt förser övriga moduler med data så finns det inga gränser för vad man kan uppnå.

Modulerna utvecklas kontinuerligt och helt plötsligt kan man tjäna mer på att uppgradera ett program, än att faktiskt rent fysiskt göra förändringar i fabriken.

Summering av ämnet

Industri 4.0 är handlar om Industrial Internet of Things och är alltså på ren svenska den uppkopplade, smarta fabriken. 

Många företag idag har insett fördelarna med att använda molnbaserade modullösningar för att sköta allt från energiövervakning till driftövervakning. 

Industri 4.0 brukar ofta kallas för den fjärde industriella revolutionen. Möjligheterna blir i princip obegränsade när man kan dela information mellan olika anläggningar och skapa en helhetslösning för hela fabriker – i molnet.