Kategori: Datainsamling

Energiövervakning

Få koll på var energin förbrukas. Energiövervakning är grunden i energieffektivisering. Utan korrekt mätdata blir beslut och åtgärder baserade på uppskattningar och gissningar.

Read More

Hur håller du koll på ditt effektuttag från nätleverantören?

Din verksamhet har ett löpande effektuttag från elnätet varje sekund. Effekttoppen sätter prisnivån för abonnemanget oavsett hur effektbehovet ser ut för övrigt. Därför finns det all anledning att se till så effektuttaget är så tight på det faktiska behovet och jämt över tid som möjligt. Kan du följa ditt effektuttag i realtid och få koll på hur behovet faktiskt ser ut så du kan platta ut eventuella effektbehov över tid?

Read More

Boka demo