5 sätt att spara energi på inom industrin

24 februari 2023

Industrin är en storkonsument av energi. På många platser är just energi den enskilt största kostnaden i resultaträkningen. Men hur ska industrin gå tillväga för att spara energi?

Industrin är en storkonsument av energi. På många platser är just energi den enskilt största kostnaden i resultaträkningen. Några få procents besparingar i effektuttag kan medföra gigantiska vinster i det långa loppet. Men hur ska industrin gå tillväga för att spara energi? 

 

Här listar vi 5 konkreta punkter som verkligen gör skillnad. Alla dessa punkter har en sak gemensamt. Det handlar om att tillgängliggöra data på ett enkelt och korrekt sätt. Digitaliseringen av samhället har fört med sig många fina möjligheter för industrin att få en bättre koll på sina processer.

 

Det är nu möjligt att föra samman data från många olika system, integrera system med varandra och få en helt annan överblick över verksamheten, som förut inte var möjlig. Även möjligheterna att i realtid analysera data, hitta trender och proaktivt avvärja driftstopp i processer är saker som digitaliseringen varit med och påverkat.

1. Mäta energi inom industrin

För att spara energi inom industrin behöver man först och främst mäta energi. Man behöver tillförlitlig data och som dessutom går att samköra med mätvärden från hela anläggningen eller fabriken. För att uppnå detta behöver man ett system där alla mätare pratar samma språk.

Genom att använda lösningen från SenseNode så kan man koppla upp och mäta på många olika platser i sin process. Datan finns sedan tillgänglig i SenseNodes plattform, men kan också användas av andra system via integrationer. Datan finns tillgänglig i molnet, vilket gör systemet lätt att underhålla och mycket driftsäkert.

2. Energiövervakning inom industrin

Energiövervakning innebär att man efter att man genomfört steg 1 och installerat mätning på sin anläggning, också övervakar data och letar efter avvikelser. Med smarta system kan man automatisera övervakningen och sätta upp larm för olika avvikelser. Då kan man lättare avvärja problem som annars ofta är kopplade till höga energiförbrukningar.

 

Man kan till exempel se om en maskin går mot överhettning och kommer att behöva stängas av, vilket i så fall skulle innebära att en annan, mer energikrävande maskin, hade behövt startas. Då kan man istället i god tid sätta in rätt åtgärder för att kyla av maskinen och undvika ett driftstopp. Här kan man alltså spara mycket energi.

3. Energikartläggning inom industrin

Energikartläggning handlar om att analysera den energi man tillför en process och se hur den omvandlas. Genom att kartlägga hur man använder den energi man förbrukar kan man också bli mer medveten om vart det finns besparingar och effektiviseringar att göra. SenseNode erbjuder energikartläggning som en tjänst för sina kunder. Stora besparingar kan göras genom att synliggöra energikonsumtionen.

4. Digitalisera

En fabrik som digitaliseras får många fördelar när det gäller energibesparingar. Det här är verkligen framtiden. Istället för att sitta i ett kontrollrum och titta på 10 olika datorskärmar, kan man med dagens teknik sitta på hemmakontoret och se allt via sin dator. Industri 4.0 är samlingsnamnet på den digitala revolution som just nu pågår inom industrin. IIoT är ett annat begrepp som vuxit fram inom industrin och som betyder Industrial Internet of Things. Här handlar det alltså om att koppla upp industrin i molnet.

5. Investera i framtidens plattform

Verksamheter som vill investera i framtidens plattform bör definitivt ta en titt på SenseNode. Här finns en helhetslösning som startar med uppkopplade mätare för att läsa av korrekt data. Till att skicka den datan upp i molnet och projicera den i olika moduler för energieffektivisering, övervakning, med mera. Genom att flytta datan upp i molnet via SenseNode, öppnar kunder också upp dörren för smarta integrationer in i andra system, som med hjälp av datan kan göra otroligt mycket. En investering i SenseNode är en investering i en digitalisering av verksamheten.

Redo att energieffektivisera?

Boka demo för att se hur SenseNode kan tillföra kompetens och data till arbetet med energieffektivisering. 

Boka demo