Vad innebär tillståndsövervakning?

Tillståndsövervakning är den svenska termen för condition monitoring. Här handlar det om att hålla koll på verksamhetskritisk utrustning.

Tillståndsövervakning är den svenska termen för condition monitoring. Här handlar det om att hålla koll på verksamhetskritisk utrustning. Tanken är att man ska förhindra ett oplanerat stopp innan det inträffar.  

Oplanerade driftstopp inom industrin är ofta mycket kostsamma och någonting som man vill göra allt man kan för att undvika. Ett driftstopp kan exempelvis innebära att man inte kan producera någonting medan stoppet pågår, samtidigt som anställda behöver få sina löner och hela anläggningen ska hållas vid liv.

I fabriker går personalen ronderingar och läser av mätare för att se så att dessa befinner sig inom korrekt gränsvärde. Många gånger slarvas det dock med detta och det händer att mätare inte blir avlästa alls. Detta kan innebära att kritiska mätvärden inte upptäcks förrän det redan är försent.

Den uppkopplade fabriken möjliggör tillståndsövervakning

Den uppkopplade fabriken brukar oftast användas som benämning på de moderna lösningar med molntjänster, där man helt enkelt kopplar upp mätare och skickar data upp i molnet. Då har man helt plötsligt mätvärdena i realtid och dessutom ett smart system som på egen hand kan utföra avancerade beräkningar och algoritmer för att identifiera eventuella fel. 

Andra begrepp för detta är Asset management och Predictive maintenance. Många tror felaktigt att sådana här lösningar är stora och kostsamma investeringar. Men ett genomsnittligt system kostar mellan 5-10’ kr per månad. Att jämföra med ett driftstopp som kan kosta flera hundra tusen kronor – per timma(!).

SenseNode har en modul för driftövervakning

Om man har en strategi för Industri 4.0 och aktivt vill jobba med IIoT (Industrial Internet of Things), så finns SenseNode som ett bra alternativ. Här kopplar man upp alla kritiska mätare direkt i molntjänsten och sätter både drift- och energiövervakning på anläggningen. 

SenseNode är ett smart system som varnar innan en kritisk maskin stoppar. Då kan man vidta åtgärder medan maskinen fortfarande är igång och på så sätt undvika att hela processen stoppar upp.

Exempel på tillståndsövervakning

Tillståndsövervakning handlar också mycket om att övervaka rätt data. Det kan handla om att titta på flera olika parametrar för en maskin och sedan dra slutsatser utifrån dessa. Vibrationer är ett exempel. En maskin kanske klarar vibrationer till viss del. Men när vibrationerna blir för stora, innebär det att någonting är fel. 

Värmeutveckling är ett annat exempel. Ofta är det just värmeutveckling som indikerar att en maskin inte mår bra. När det värdet stiger och går över sina gränsvärden så behöver det larma. 

Tillståndsövervakning kan hjälpa till med att indikera när underhåll behöver utföras. Genom att kontinuerligt hålla koll på hur produktionsresurserna presterar kan man förenkla planering och spara pengar.

Summering

Tillståndsövervakning handlar om att hålla koll på sina maskiner och andra kritiska resurser, i syfte att identifiera eventuella avvikelser i god tid. Då kan man utföra underhåll på sina maskiner, istället för att drabbas av ett stopp längre fram, som definitivt kommer kosta pengar. 

Genom att digitalisera sin produktion och ansluta sina mätare till molnet, kan man övervaka sina maskiner i realtid. Intelligenta system kan titta på flera olika parametrar och göra avvägningar. Det går att identifiera risker i ett mycket tidigt läge, långt innan en enskild mätare visar på värden utanför ett gränsvärde. 

Ett stopp kan vara förödande. Hela produktionsanläggningar kan bli stillastående med stora kostnader som följd. Därför är det väl värt att investera några tusenlappar per månad för att istället kunna arbeta med prediktivt underhåll.