Energieffektivisering i Industrin

Energieffektivisering i industrin handlar om att effektivisera sin energiomvandling. Detta görs antingen genom att minska på sin energiförbrukning, eller se till att få ut mer ur sin befintliga energianvändning.

Energieffektivisering i industrin handlar om att effektivisera sin energiomvandling. Detta görs antingen genom att minska på sin energiförbrukning, eller se till att få ut mer ur sin befintliga energianvändning.

Vad innebär energieffektivisering?

Anläggningar som installerat energiövervakningssystem upplever många fördelar. En av dessa fördelar är att det finns ett befintligt underlag för att arbeta med just energieffektivisering. För att kunna göra korrekta beräkningar behöver man mycket data. Datan behöver dessutom vara tillförlitlig och relevant. 

Det är viktigt att man gjort en grundlig analys av verksamheten för att se till så att en energiövervakning mäter på rätt referenspunkter. När man väl har en fungerande energiövervakning på plats, är steget inte så långt för att också kunna få fram värdefulla insikter gällande energieffektivisering.

Investeringar som återbetalar sig

Energieffektivisering handlar också mycket om att göra avvägningar. Om vi investerar en viss summa i att ställa om och effektivisera en del av fabriken, hur mycket pengar sparar vi per år? 

Sådana frågor ställer man sig när man arbetar med energieffektivisering. Vissa förändringar är helt enkelt för kostsamma, satt i relation till den eventuella besparingen som den skulle medföra. 

Men på samma sätt kan man också identifiera potentiella åtgärder där en investering inte bara återbetalar sig snabbt, utan där den medför en rejäl kostnadsbesparing som möjliggör fler investeringar på andra områden.

Exempel på åtgärder vid energieffektivisering industrin

Hur ser då en energieffektivisering i industrin ut i verkligheten? Många undrar vad det egentligen är för åtgärder som föreslås. Ett exempel kan vara att införa smartare styrning på maskiner och ventilation. En sådan åtgärd kan få en direkt effekt på energianvändningen. 

Ofta föreslås flera åtgärder, där man också kan se hur stor inverkan varje åtgärd bör ha på den totala energianvändningen. Sedan får man alltså göra en avvägning för att se vilka åtgärder man vill genomföra och vilka man vill vänta med eller inte genomföra alls. 

Energieffektivisering handlar också om att se till att ingen onödig energi går till spillo. Ett konkret och mycket vanligt exempel handlar om ventilationen. Vissa kontor står alltid tomma nattetid, till exempel. Då kan man enkelt identifiera tider då ventilationen helt kan stängas av. Då sparar man mycket energi, utan att det egentligen märks på arbetsplatsen.

SenseNode tar fram underlag och kommer med förslag på åtgärder

SenseNode erbjuder energiövervakning med en molnbaserad lösning. Olika moduler finns att tillgå och som kund kan man enkelt sätta upp energiövervakning på sin anläggning. Efter mätningar och analyser genomförs konkreta åtgärder för att minska på energianvändningen.

Hur skapar man energieffektivisering i industrin?

Visste du att en tredjedel av den energin som används i Sverige idag används för produktion inom industrin? Eller att Sveriges industrier står för en stor del av Sveriges utsläpp när det kommer till växthusgaser? Dessa två parametrar gör arbetet med energieffektivisering i industrin viktigt, att investera i energieffektiva lösningar bidrar både med att sänka kostnaderna för företagen, men också till att minska påverkan på miljön. 

Så vad kan du och ditt företag göra för att energieffektivisera? I denna artikeln delar  vi med oss av våra tre bästa tips. 

1. Se över och optimera era maskiner

Många kanske förknippar energieffektivisering med nya moderna anläggningar med den senaste tekniken, men sanningen är att det varken är sant eller nödvändigt. Att påbörja ett energieffektiviseringsarbete behöver inte innebära att du byter ut hela din maskinpark, utan snarare så handlar det om att optimera de maskinerna du redan har. Att kartlägga och följa dina nuvarande maskiner kommer skapa en större förståelse för hur du allra bäst kan använda dem och optimera din produktion utifrån det.

2. Gör en energikartläggning och fatta de rätta besluten

Utan korrekt mätdata blir beslut och åtgärder baserade på uppskattningar och gissningar. Därför är det så otroligt viktigt att göra en energikartläggning så att du kan fatta rätt beslut. För dig som driver ett större företag kommer inte detta som en överraskning, då stora företag omfattas och måste följa de EU direktiv som finns, men det hindrar inte dig som mindre företagare att få stenkoll på din energianvändning. 

Vilka maskiner förbrukar mest energi? Kanske behöver du inte ha på en av dina maskiner hela dagarna? Och måste fläkten gå även på helgerna? Genom att övervaka och kartlägga kommer det bli tydligt var du kan effektivisera och optimera för att på så sätt också använda dina produktion så optimalt och kostnadseffektivt som möjligt. En smart energieffektivisering i industrin kan spara pengar.

3. Effektoptimera er produktion

Att effektoptimera er produktion hjälper er att både undvika onödiga avgifter och böter, samtidigt som det hjälper dig att kontinuerligt sänka er abonnerade effekt. Med hjälp av varningar och åtgärder kan du lätt reglera din användning och på så sätt också undvika de onödiga toppeffekter.

Summering

Energieffektivisering är konkreta åtgärder för att minska på energiförbrukningen. Genom att installera energiövervakning på en industri kan man få kontroll över sin energiåtgång. När man  sedan använder all den data som systemet registrerar kan man göra en analys och se exakt vilka områden som förbrukar mycket energi, osv. 

Allt detta mynnar sedan ut i en energieffektivisering där man helt enkelt byter ut delar, kalibrerar om maskiner, finjusterar ventilationen, minskar lufttryck, etc. Åtgärderna kan se mycket olika ut beroende på vilken verksamhet man tittar på. 

Men besparingarna är ofta stora och målsättningen är också att identifiera de åtgärder som har snabbast återbetalningstid vid en eventuell investering.