Energieffektivisering i industrin

26 maj 2023

Energieffektivisering för industri handlar om att se till så att den energi som kommer in, används på ett så effektivt och optimalt sätt som möjligt.

Energieffektivisering för industri handlar om att se till så att den energi som kommer in, används på ett så effektivt och optimalt sätt som möjligt. 

För att energioptimering ska kunna genomföras behöver man tillförlitlig data att analysera. Här handlar det alltså minst lika mycket om att mäta korrekt och samla in data, som att genomföra själva analysen och komma med åtgärdsförslag. 

Åtgärdsförslagen behöver också vara noga grundade i en ekonomisk verklighet. Tanken med åtgärderna ska främst vara att spara pengar och naturligtvis också spara på miljön.

Identifierar de mest lönsamma investeringarna

Energioptimering för industri skall alltså leda till åtgärder som minskar på energianvändningen. Åtgärderna kan se mycket olika ut. Om vi tänker oss att en åtgärd handlar om att kalibrera inställningarna på en maskin, så kostar det relativt lite pengar, i jämförelse med om man skulle behöva bygga om en fabrik. Om det visar sig att båda dessa åtgärder sparar ungefär lika mycket energi, är valet inte så svårt. 

 

Det är sådana här avvägningar som en energieffektivisering inom industri ska ta fram. Återbetalningstiden för vissa investeringar kan vara flera år, men fortfarande anses lönsamma. Man får väga in många olika aspekter, så som eventuella framtida tuffare regulationer, som kan göra att det blir en ekonomisk risk att inte genomföra åtgärden.

Energieffektivisering inom industri i verkligheten

Det finns så klart en mängd olika exempel på hur energieffektivisering inom industri kan se ut. Genom att använda smarta system kan man analysera och titta på exempelvis ställverk och undercentraler. Man ser ström in och hur den fördelas ut till anläggningen. Problemet är många gånger att man under årens lopp tappat överblicken över fördelningen och inte riktigt vet hur mycket energi man plockar ut ur en undercentral. När man bygger ut och lägger till i anläggningen riskerar man att tappa spänning och köra sina maskiner på för låg spänning. När maskiner går på för låg spänning riskerar dom att gå sönder. 

 

Vad händer om en verksamhetskritisk maskin får ett oplanerat stopp? Det kan kosta hundratusentals kronor i timmen för en normalstor industri. Därmed kan man säga att det finns positiva spin-off-effekter av att göra en energioptimering. Inte nog med att man hittar den optimala energianvändningen för anläggningen. Man minskar också risken för oplanerade stopp, i och med den ökade kontrollen som man uppnår.

SenseNode erbjuder framtidens energieffektivisering för industri

SenseNode är ett moduluppbyggt och molnbaserat system där mätare kopplas upp digitalt och skickar data upp i molnet. Systemet genomför energieffektivisering såtillvida att åtgärdsförslag tas fram baserat på den insamlade data som finns tillgänglig. Avancerade algoritmer kan göra beräkningar som för bara några år sedan krävde enorma resurser. De företag som vill bygga den smarta och uppkopplade fabriken har mycket att hämta i system som SenseNode.

Summering

Energieffektivisering inom industri handlar om att spara pengar genom att minska energianvändningen. Detta ska göras utan att det ger en negativ inverkan på produktiviteten. Genom att analysera data från anläggningar och maskiner kan smarta system idag ta fram åtgärdsförslag. 

Åtgärdsförslagen övervägs noga och beroende på vilken besparing man kan göra, väljer man att genomföra dessa eller att fokusera på något av de andra förslagen.

Redo att energieffektivisera?

Boka demo för att se hur SenseNode kan tillföra kompetens och data till arbetet med energieffektivisering. 

Boka demo