PRODUKTKOMPONENTER

Lösning

Energy Management System

Datainsamling

När kvalitet spelar roll

Energy Analytics

Energy Management System

Advisory

Partnerskap för energieffektivisering

TILLÄMPNING

ISO 50 001

Enkelt och effektiv energiledning

Energikartläggning, EKL

Exakt och enkel mätning för EKL

CSRD direktivet

Scope 3 och annan hållbarhetsdata