Energianalys

En energianalys idag är inte det samma som för 10 år sedan. Idag använder vi smarta system som med hjälp av avancerade algoritmer identifierar förbättringsområden.

En energianalys idag är inte det samma som  för 10 år sedan. Idag använder vi smarta system som med hjälp av avancerade algoritmer identifierar förbättringsområden.

Begreppet kommer från engelskans energy analytics och handlar i grund och botten om att samla in och analysera data för att identifiera förbättringar, vilket leder till mindre utsläpp och lägre kostnader.

Energianalys innefattar olika steg

En energianalys innefattar olika steg som gås igenom för att kunna genomföra själva analysen. Det första som behöver göras är att samla in data. Här handlar det om att titta på många olika källor. Tidigare energikartläggningar innehåller ofta användbar data, varför man bör gå tillbaka och titta på dessa. Man kan också titta på energistatistik för värme, vatten, kyla och el. Beroende på hur verksamheten ser ut, vilka lokaler som används och eventuella maskiner, ser insamlandet av data olika ut. 

När befintliga handlingar och protokoll samlats in har det blivit dags att rent fysiskt titta på anläggningen. Då bestäms också vilken typ av mätningar som bör göras. När detta väl är klart  har det blivit dags att påbörja själva mätningen. Loggutrustning installeras för att identifiera de maskiner som förbrukar mycket el.

Visste du att SenseNode jobbar med kontinuerlig energimätning och övervakning? Mätningen sker löpande och data samlas in under årets alla dagar. Det innebär att man när som helst kan göra en avstämning och få ut en energianalys, för att se hur energianvändningen ser ut, samt vilka förbättringar som kan göras. 

En energianalys mynnar ut i en utförlig rapport där det framgår hur energianvändningen ser ut. Åtgärdsförslagen är själva resultatet och genom att utföra dessa åtgärder, kan man dra ned på sin energiförbrukning och spara pengar.

Potential till stora besparingar

Inom industrin ser vi ofta komplexa anläggningar. Fabriker med några år på nacken, där tillbyggnader och ombyggnationer gjorts löpande. Det är inte ovanligt att det saknas en överblick över energianvändningen. Om det fanns ett sätt att få en ökad kontroll över vad den energi som köps in faktiskt används till, skulle det finnas stora pengar att tjäna. 

Med programvaran SenseNode Analytics får ni en modern energianalys. Ett intelligent program som analyserar er energidata och tar fram åtgärder som gör verklig skillnad för er verksamhet. Här tas er energianalys ett steg längre och beräkningar kan göras på exakta gränsvärden, etc. Det går att sätta larm på maskiner och mätinstrument som tillsammans bidrar till att öka energibesparingarna. 

På SenseNode har man i vissa fall kunnat få till energibesparingar på  upp till 25% , utan att behöva göra avkall på produktion och effektivitet.

Viktigt att göra energianalys kontinuerligt

Verksamheter förändras. Inte bara rent fysiskt utan produktionsnivåer kan gå upp och ned, personalstyrkan kan minskas eller ökas och andra saker som påverkar energianvändningen kan ske. Därför är det viktigt att kontinuerligt arbeta med energieffektivisering, så att man kan fånga upp eventuella förbättringsområden. Det kan ju vara så att man helt enkelt förbrukar mer energi än vad man behöver.

Summering

En energianalys kan innebära stora besparingar för vilket företag som helst. Genom att samla in data och låta SenseNode Analytics ta fram förslag på förbättringar, kan man spara både pengar och miljön. Smarta algoritmer kan på egen hand räkna fram gränsvärden och komma med förslag på olika larm som kan aktiveras. Allt för att spara så mycket energi som möjligt.