Energitips från vår energiexpert Magnus Holfelt del 2

SenseNodes energiexpert Magnus Holfelt, har en gedigen bakgrund och erfarenhet inom energifrågor kopplade till industrin och energiproduktionsanläggningar, med över 30 år inom branschen. Han kommer att dela med sig av sina erfarenheter och ge tips på vad företag bör tänka på eller agera på för att få bästa möjliga kontroll över sin energianvändning och därmed lägre kostnader.

Är tid och resursbrist ett hinder för energieffektivisering? 

Så gott som alla chefer i en tillverkande industri är medvetna om att det finns energieffektiviseringspotential i produktionen. I en tillverkande industri är maximal produktion alltid prioriterat vilket också sätter agendan för underhåll, inköp, logistik och så vidare. I den vardagen saknas ofta information ute på organisationens fingertoppar för att verkligen maximera produktionen med lägsta möjliga energianvändning.  

Energitips från vår energiexpert Magnus Holfelt

SenseNodes energiexpert Magnus Holfelt, har en gedigen bakgrund och erfarenhet inom energifrågor kopplade till industrin och energiproduktionsanläggningar, med över 30 år inom branschen. Han kommer att dela med sig av sina erfarenheter och ge tips på vad företag bör tänka på eller agera på för att få bästa möjliga kontroll över sin energianvändning och därmed lägre kostnader.

Reviderat direktiv om energieffektivitet (EED)

Energieffektiviseringsdirektivet (EED) trädde i kraft 2012. Syftet med direktivet är att fastställa en gemensam ram för att främja energieffektivisering inom EU. Den 10 oktober 2023 reviderades direktivet, vilket i sin tur påverkar företags energikartläggning och energiledningssystem (behandlas i artikel 11 i direktivet).