Effektoptimering

SenseNode övervakar ert effektuttag i förhållande till den abonnerade effekten. Få varningar och styr bort oprioriterade laster när toppeffekten närmar sig. Sänk kostnader genom att undvika böter från elbolaget eller genom att sänka er abonnerade effekt. Ett typiskt ställverk kostar från 1.000 kr/mån att övervaka. En investering väl värd för att garantera tillgänglig effekt för produktionen.

Vill du veta mer om vår tjänst effektoptimering?

Perfekt för

VERKSTADSINDUSTRIER

FASTIGHETSBOLAG

PROCESSINDUSTRIER

ÖVRIGA ENERGIINDUSTRIER

Ingen övervakning = risk för skada på utrustning!

Om effektuttaget i ett ställverk överstiger kapaciteten resulterar det i spänningsfall som minskar prestandan eller i västa fall påverkar maskiner och/eller kvaliteten på producerade produkter. Genom en belastningsanalys får du svart på vitt var det finns ledig kapacitet för att öka uttaget. Installera SenseNode 1 gång och du får kontinuerlig övervakning för alltid!

Koll på läget

Omedelbar koll på läget. Efter en installation av övervakning får du omedelbart koll på statusen i din elanläggning. Finns ledig kapacitet? Kan ni sänka ert abonnemang? Finns det risk för böter från elbolaget? Vilka ställverk kan ni installera mer utrustning i?

Optimering

Efter att ha fått koll på läget kan ni gå över till optimeringsläge. Planera för utbyggnader, styr undan laster för att undvika effekttoppar, sänk kostnader genom effektminskning, etc. Ett korrekt beslutsunderlag ger möjlighet till förbättringar. Helt enkelt.

Kontinuitet

Tillfälliga mätningar ger en ögonblicksbild. SenseNode ger dig en långsiktigt hållbar lösning.

Kapacitetsökning

Vissa av våra kunder kan inte öka sitt effektuttag. Tur att det finns goda möjligheter att effektivisera för att kunna bygga ut ändå!

Proaktivitet

Ge dig själv en möjlighet att agera innan det blir panik. Det blir lugnast så.

Digitalisera er anläggning framtidsäkert

SenseNode levererar digitalisering och IIoT på sätt du har nytta av

23

Olika storheter som vi (hittills) mätt upp.

80 miljarder

Insamlade datapunkter, and counting…

4 länder

Kunder i 4 länder har upptäckt fördelarna.