Trelleborg AB Energieffektiviserade – och fick bättre vinstmarginaler och minskade risker

Trelleborg önskade en bättre kontroll kring sin energiförbrukning. De behövde energieffektiviseringar för att minska energianvändningen i organisationens maskiner inom gummibearbetning.

Situation

Trelleborg önskade en bättre kontroll kring sin energiförbrukning. De behövde energieffektiviseringar för att minska energianvändningen i organisationens maskiner inom gummibearbetning.

Lösningen

SenseNode installerade ett energiövervakningssystem som gav en omfattande översikt över vilka produktionsprocesser som använde mest energi. Genom att aktivera närmare övervakning av övergripande produktioner kunde Trelleborg justera strömförbrukningen och öka den totala energieffektiviteten.

Resultatet

SenseNode genomförde en analys av energiförbrukningen med hjälp av insamlad data. Genom att använda en SenseNode lösning kunde Trelleborg enkelt identifiera och definiera bästa praxis mellan maskinlinjer. Denna information kom till nytta för att för att ta bort onödig basbelastning för att spara energi under gummibearbetningsprocessen.

Insikter

SenseNode levererar en öppen, flexibel och säker IIoT-plattform för uppkoppling av alla typer av mätare och sensorer trådlöst, eller med tråd. Plattformen kan integreras med befintliga system eller användas stand-alone. Plattformen är modulbaserad, skalbar och framtidssäker.
Systemet ger detaljerad information om vart energin tar vägen och förbrukningsdata.
SenseNode implementerar nu även AI-funktionalitet för att automatiskt detektera onödig basförbrukning, körtider, effekttoppar, energi per körning, m.m. för ännu enklare besparingar. Få full kontroll på er energi och sänk kostnader, uppnå era energimål och bidra till en bättre värld.