Varför SenseNode

SenseNode vill bidra till att skapa en bättre värld. Det gör vi genom att effektivisera energianvändningen för den tillverkande industrin.

Sensenode Interface

När du väljer SenseNode får du allt du behöver från samma leverantör. Vi hjälper dig att installera trådlösa IoT-sensonser. Våra sensorer kan hämta in mätvärden från er befintliga utrustning – oberoende av tillverkare och ålder.

Alla mätvärden skickar sedan till Energy Analytics, vårt egenutvecklade analysverktyg. Det är en SaaS-lösning som sammanställer data och håller koll på utvalda energivärden. För att säkra hög kvalitet sker all utveckling i tätt samarbete med våra kunder.

Det är enkelt att komma igång. Du slipper en stor investering, utan väljer istället ett abonnemang som du enkelt skalar upp efter behov. Du kan koppla upp anläggningar inom och utanför Sverige, för att få fram organisationens globala användning av energi.

För oss är det din framgång som räknas. Lyckas du så lyckas SenseNode.

Några av våra kunder vi hjälper att energieffektivisera sina verksamheter

Drivkrafterna bakom SenseNode

Mål för hållbarhet och ekonomisk lönsamhet måste gå hand i hand för att bli hållbart över tid.

Kloka människor fattar kloka beslut när de har tillgång till rätt information i rätt tid.

Det ska vara enkelt för industrier att börja energieffektivisera sina verksamheter.

Vi arbetar för en hållbar omställning i tillverkningsindustrin

Hållbarhet är en viktig fråga för nuvarande och kommande generationer. För att lyckas med en grön omställning över tid måste vi hitta lönsamma lösningar.

Därför har det varit viktigt för oss att utveckla ett sätt att mäta CO2-avtrycket i en verksamhet. Att visa ert CO2-avtryck per producerad enhet skapar transparens. Dessutom förenklar det er hållbarhetsrapportering.

Hållbarhet driver ökad lönsamhet

Tillverkningsindustrin står för cirka en tredjedel av all energianvändning i Sverige. Det är stora kostnaden som läggs på energi. Därför blir det extra viktigt att minimera energianvändning per producerad enhet så snart det är möjligt.

Samtidigt ser vi hur energipriserna pressas uppåt. Att spara 10 procent energi kan få en stor effekt på verksamhetens ekonomi. När ni synliggör energin i verksamheten är det också enkelt att se vad ni sparar varje månad. Först då kan ni sätta mål för energioptimeringen och följa upp resultatet.

Nu kan du agera på data i realtid!

Tidigare har vi ofta fått förlita oss på egna beräkningar. Det är ett tidskrävande jobb som dessutom inte blir korrekt särskilt ofta. Vi skulle aldrig acceptera att jobba så i andra delar av verksamheten, varför inte testa något annat?

Med SenseNode är det enkelt: Du mäter energianvändningen i realtid och tar fram rapporter med förslag på åtgärder baserat på data.