Produktionsanalys

SenseNodes övervakningssystem ger dig inblick i vad dina maskiner producerar. Vad kostar varje produkt i tid, arbete och energi? Vad är utnyttjandegraden? Jämför mellan dina och andras liknande maskiner. Från 1.000 kr/mån.

Vill du vet mer om vår tjänst produktionsanalys?

Perfekt för

VERKSTADSINDUSTRIER

FASTIGHETSBOLAG

PROCESSINDUSTRIER

ÖVRIGA ENERGIINDUSTRIER

Övervaka, analysera och följ upp

Genom att ta in befintliga mätvärden och kompletterande data räknar SenseNode ut produktkalkyler, utnyttjandegrader, beräknar stilleståndstider, mm. Våra smarta algoritmer ger dig insikter – helt automatiskt. Vad är stilleståndsförlusterna? Vad kostar det att maskinen går på tomgång? Identifiera mönster och upptäck avvikelser.

Automatiska analyser

Slipp lägga en massa tid på manuella beräkningar som ändå sällan hinns med. Genom SenseNodes system får du analyserna automatiskt. Välj vilken/vilka maskiner och vilken tidsperiod du vill titta på och tryck på en knapp. Resten sköter systemet.

Visualisering

Visualisera och rita upp grafer för att tydliggöra och förstå samband. Se trender och sätt gränsvärden. Zooma in eller ut på det du vill se. En bild säger mer än tusen ord!

Korrekt produktkalkyl

Oftast har man gissat vad energikomponenten i produktkalkylen är. Nu kan du veta.

Vad är tomgångsförlusterna?

Vad förlorar ni i pengar och energi när maskinerna inte producerar något?

Utnyttjandegraden

Beräkna utnyttjandegraden för att bedöma investeringsbehov och utvärdera era tillgångar.

Digitalisera er anläggning framtidsäkert

SenseNode levererar digitalisering och IIoT på sätt du har nytta av

23

Olika storheter som vi (hittills) mätt upp.

80 miljarder

Insamlade datapunkter, and counting…

4 länder

Kunder i 4 länder har upptäckt fördelarna.