Energikartläggning

Energikartläggning är obligatoriskt för stora företag. Men även mindre industrier har mycket pengar att tjäna på att genomföra en energikartläggning.

Hur gör man en energikartläggning?

Sommaren 2014 trädde en ny lag i kraft. EKL – Energikartläggning i stora företag innebär att stora företag ska göra kvalitetssäkrade energikartläggningar vad 4:e år. Det är energimyndigheten som administrerar det hela och enbart certifierade konsulter har rätt att genomföra dessa energikartläggningar.

Tanken är så klart att detta ska ha en positiv inverkan på den totala energianvändningen och i det långa loppet minska den miljöpåverkan som industrin har.

Vill du veta mer om vår tjänst energikartläggning?

Energikartläggning börjar med en inspektion

För att göra en energikartläggning behöver man först göra en inspektion på plats på fabriken eller anläggningen. Det går till som så att man gör en inventering och ser över energiflöden, etc. Vilken energi kommer in till anläggningen och vad används den till?

Ett exempel kan vara anläggningar där man på ett ställe  använder maskiner och system för att kyla något. På ett annat ställe använder har man värmeaggregat eller dylikt för att värma någonting annat. En maskin som producerar kyla måste skicka ut värme någonstans. Den värmen gå ofta till spillo. Om en anläggning kan lära sig att ta till vara på den värmen, kan man således dra ned på kostnaderna. 

Genom att använda sig av energidata kan man dessutom göra smarta beräkningar som visar mer i detalj vad man bör skruva på för att uppnå optimal effektivitet.

SenseNode förenklar

SenseNode installerar energiövervakning på er anläggning, vilket för energikartläggningen till en enkel match. I och med att man redan mäter på anläggningen, behövs den inte några stora insatser för att göra kartläggningen. Istället för att göra en energikartläggning vart 4:e år, kan ni med fördel genomföra dessa mer kontinuerligt.

energikartläggning för industrier

Spara pengar med energikartläggning

Ett av de främsta incitamenten för att göra en energikartläggning är att man sparar pengar. Det är ingen ovanlighet att verksamheter hittar upp till 25% energibesparing genom att genomföra en energikartläggning. Ju oftare man genomför en kartläggning, desto större blir nyttan.

En annan viktig aspekt är så klart miljön. Genom att dra ned på sin energianvändning, sparar man på miljön. I den tid vi lever i just nu är det här viktigare än någonsin. En energieffektiv verksamhet sänder rätt signaler till såväl kunder som leverantörer och producenter.

Summering

En energikartläggning kan innebära stora besparingar för vilket företag som helst och det kan ha en stor positiv effekt på miljön. Det är anledningen till att det 2014 blev obligatoriskt för alla större företag att göra minst en energikartläggning var 4:e år. 

Men även mindre företag har mycket pengar att tjäna på att göra en energikartläggning. SenseNode gör energikartläggningar som mynnar ut i konkreta förbättringsåtgärder som sparar pengar. Genom att installera och utföra löpande energiövervakning, blir energikartläggningen en enkel match. Då kan man kontinuerligt genomföra kartläggningen, istället för att bara göra den vart 4:e år. 

Verksamheter förändras ständigt. Man bygger nya anläggningar eller gör om i produktionsprocesserna. Oavsett hur förändringen ser ut har den garanterat en inverkan på energianvändningen. Därför är det extra viktigt att kontinuerligt utvärdera och analysera sin energiförbrukning.