Energikartläggning med permanent mätning

Energikartläggning är obligatoriskt för stora företag. Men även mindre industrier har mycket pengar att tjäna på att genomföra en energikartläggning.

Hur gör man en energikartläggning?

Sommaren 2014 trädde en ny lag i kraft. EKL – Energikartläggning i stora företag innebär att stora företag ska göra kvalitetssäkrade energikartläggningar vad 4:e år. Det är energimyndigheten som administrerar det hela och enbart certifierade konsulter har rätt att genomföra dessa energikartläggningar.

Tanken är så klart att detta ska ha en positiv inverkan på den totala energianvändningen och i det långa loppet minska den miljöpåverkan som industrin har.

Tillsammans gör vi energikartläggningar med våra partners som därefter övergår till en lösning för permanent mätning med SenseNodes Energy Analytics.