Driftövervakning

Hur mår era kritiska maskiner? SenseNode övervakar driftstatusen och varnar innan problem uppstår. Asset management och Predictive maintenance behöver inte kosta skjortan. Ett genomsnittligt system kostar 5-10.000 kr/mån – jämfört med ett produktionsstopp som kan kosta 100.000- tals kronor.

Vill du veta mer om vår tjänst driftövervakning?

Perfekt för

VERKSTADSINDUSTRIER

FASTIGHETSBOLAG

PROCESSINDUSTRIER

ÖVRIGA ENERGIINDUSTRIER

Full koll på produktionsutrustningen

Genom att mäta och övervaka viktiga driftsparametrar, exempelvis vibrationer, värmeutveckling och/eller elektriska parametrar får du en kontinuerlig bild av hur produktionsresurserna presterar. Jämför maskiner, hitta best practices och börja jobba med prediktivt underhåll: Dvs underhåll om och när det behövs.

All driftsdata samlad

Välj var du vill ha informationen presenterad. Det viktiga är att det är överskådligt och lättanvänt. Använd SenseNodes plattform eller integrera med andra system efter behov

Realtid och flexibelt

SenseNode-systemet är realtidsbaserat för att du ska få den färskaste informationen att agera på. Fråga oss om AI eller Machine-learning implementation på Edge-nivå för optimeringar.

Ökad tillgänglighet

Höj effektiviteten på dina maskiner. Få full koll på stilleståndstiderna och vad de kostar.

Koll på prestation

Få koll på hur maskinerna presterar och identifiera best practices.

Minska oplanerade stillestånd

Proaktivt underhåll minskar de dyra och kaosartade oplanerade stillestånden.

Digitalisera er anläggning framtidsäkert

SenseNode levererar digitalisering och IIoT på sätt du har nytta av

23

Olika storheter som vi (hittills) mätt upp.

80 miljarder

Insamlade datapunkter, and counting…

4 länder

Kunder i 4 länder har upptäckt fördelarna.