Automatiska rapporter

Få färdiga rapporter att skicka till ledningen, koncernen eller myndigheter. SenseNode genererar rapporter och beräknar dina nyckeltal automatiskt. Exempelvis kan du få alla mätvärden för en kostnadseffektiv och värdefullare Energikartläggning på plats.

Vill du veta mer om våra automatiska rapporter?

Perfekt för

VERKSTADSINDUSTRIER

FASTIGHETSBOLAG

PROCESSINDUSTRIER

ÖVRIGA ENERGIINDUSTRIER

Övervaka, analysera och följ upp

Vill du ha full koll på hur din tryckluftsanläggning presterar? Genom SenseNode kan du följa långsiktiga trender, optimera när läcksökning ska ske och jämföra prestandan med jämförbara anläggningar. Rapporteringskrav? Inga problem, vi löser det åt dig.

Automatisering

Vi vet att att du och dina kollegor har viktiga saker att göra. Varför lägga onödig tid på sådant som kan automatiseras? Datainsamling, rapporter & nyckeltal är som klippt och skuret för SenseNode - låt oss göra ditt jobb enklare!

Ständiga förbättringar

Genom att föja trenderna för utvalda nyckeltal över tid får användaren ett verktyg för att arbeta med ständiga förbättringar. Förbättra effektiviteten över tid och gör proaktiva åtgärder för att undvika försämringar på grund av slitage och liknande.

Spara tid

Vi tar fram fakta. Du bestämmer vad du gör med den. Använd din tid smart!

Färdiga rapporter

Vi skapar rapporterna du behöver till koncernen, myndigheter, eller andra. Våra kunder rapporterar 20% lägre kostnad för sina Energikartläggningar tack vare SenseNode.

Få reda på hur du ligger till

Jämför nuläget med tidigare period eller best practice.

Digitalisera er anläggning framtidsäkert

SenseNode levererar digitalisering och IIoT på sätt du har nytta av

23

Olika storheter som vi (hittills) mätt upp.

80 miljarder

Insamlade datapunkter, and counting…

4 länder

Kunder i 4 länder har upptäckt fördelarna.