Produktkalkyl

Produktkalkyl

För att en produktkalkyl ska bli så korrekt som möjligt, behöver man ha rätt data. Det är viktigt att ta reda på exakt vilka kostnader som varje produkt ska bära. Först då kan man få en uppfattning om lönsamheten i produkten.