Energibesparing moduler

IIOT MODULER

Energibesparing

Kortfattat om energibesparing

Få koll på var energin förbrukas. Energiövervakning är grunden i Energibesparing. Utan korrekt mätdata blir beslut och åtgärder baserade på uppskattningar och gissningar. Genom vårt Energy Management System får ni ett framgångsrikt verkyg att energieffektivisera. Till priset av några kaffemaskiner.

Perfekt för

VERKSTADSINDUSTRIER

FASTIGHETSBOLAG

PROCESSINDUSTRIER

ÖVRIGA ENERGIINDUSTRIER

Beräkna korrekt produktkalkyl, fördela kostnader till rätt kostnadsställe för rättvis och diskussionsfri debitering. Underdebitera era hyresgäster korrekt och enkelt. Tydliggör vilka de stora effektuttagen är och vad som orsakar dem – och sänk era effekttoppar för lägre abonnemangskostnad. Samla in data med hög upplösning, oftast minutvis.

Realtid

Följ effektförbrukning, energianvändning, effektfaktorer i realtid. Sätt larmgränser och få varningar via mail eller sms vid onormalt beteende.

100% trådlöst och säkert

Vi ersätter kablar med mesh-nätverk för snabb och stabil täcking över hela produktionsanläggningen.

Att mäta är att veta

Korrekt information för ständiga förbättringar. Fakta leder till rätt beslut, jämfört med uppskattningar och gissningar.

Oändliga integrationsmöjligheter

SenseNode kan koppla upp dina befintliga mätare/sensorer och integrera data till valfritt system eller interface.

Förenkla Energikartläggningar

Kontinuerlig mätdata i ett Energiövervakningsystem förenklar och förbättrar slutsatserna i era Energikartläggningar.

Digitalisera er anläggning framtidsäkert

SenseNode levererar digitalisering och IIoT på sätt du har nytta av

23

Olika storheter som vi (hittills) mätt upp.

80 miljarder

Insamlade datapunkter, and counting…

4 länder

Kunder i 4 länder har upptäckt fördelarna.