IIOT Moduler

Skapa förutsättningar med skalbara moduler

Det innebär att ni investerar i en lösning som ni kan växa i. Ni säkrar upp er verksamhet med alla framtida protokoll och standarder.

SenseNodes tjänst är flexibel för alla verksamheter. Vi integrerar befintliga mätare/PLC:s, Scada-system etc.

En modulbaserad helhetslösning

Tjänsten bygger på flexibla moduler som vi skräddarsyr utifrån era behov.

Börja med de delar ni behöver just nu och komplettera med fler moduler i efterhand. Ni kan logga in varsomhelst och alla kan använda systemet. Det funkar på alla datorer, surfplattor och mobiler, så att ni kan se er data direkt samtidigt som ni arbetar med produktionen.

Sensenodes Moduler

Energiövervakning

Det mest lättanvända energiövervakningssystemet – Energiövervakning är grunden i energieffektivisering. Utan korrekt mätdata blir beslut och åtgärder baserade på uppskattningar och gissningar. Genom SenseNode Energy Management System får ni full kontroll på er energi. Några användningsområden:

  • Undermätning & interndebitering
  • Beräkna produktkalkyler med korrekt energidata
  • Få reda på de största förbrukarna
  • Synliggör effekttoppar och var som orsakar dem
  • Energieffektivsering

Få koll på var energin förbrukas.

90%

Av våra användare säger att det blev enklare att hitta effektiviseringar.

25,7%

Energibesparing identifierades av kund i metallindustrin.

Nyckeltalsgenerering

Få färdiga rapporter att skicka till ledningen, koncernen eller myndigheter. SenseNode genererar rapporter och beräknar dina nyckeltal automatiskt. Ha alla mätvärden för en kostnadseffektiv och värdefullare energikartläggning på plats. Ni kan följa långsiktiga trender, optimera läcksökningar och jämföra prestandan med andra anläggningar. Vi vet att du och dina kollegor har viktiga saker att göra. Varför lägga onödig tid på sådant som kan automatiseras? Vi gör ditt jobb enklare med datainsamling, rapporter och nyckeltal.

Följ nyckeltal och jämför med best practice

90%

Av våra användare säger att det blev enklare att hitta effektiviseringar.

25,7%

Energibesparing identifierades av kund i metallindustrin.

Produktionsanalys

Sensenodes övervakningssystem ger dig inblick i hur dina maskiner arbetar. Ta reda på vad varje produkt kostar i tid, arbete och energi. – Genom att kombinera aktuella mätvärden med kompletterande data räknar SenseNode ut exempelvis produktkalkyler, uttnyttjandegrader och stilleståndstider. Ta hjälp av Sensenodes övervakningssystem för att bedöma investeringsbehov och utvärdera era produktionstillgångar!

90%

Av våra användare säger att det blev enklare att hitta effektiviseringar.

25,7%

Energibesparing identifierades av kund i metallindustrin.

Driftövervakning

Hur mår era maskiner? SenseNode övervakar driftstatusen och varnar innan problem uppstår. Asset management och Predictive maintenance på samma gång. Genom att mäta och övervaka viktiga driftsparametrar, exempelvis vibrationer, värmeutveckling och elektriska parametrar får du en kontinuerlig bild av hur produktionsresurserna presterar. Jämför maskiner, hitta best practices och börja jobba med prediktivt underhåll.
Höj effektiviteten på dina maskiner och minska oplanerade stillestånd.

90%

Av våra användare säger att det blev enklare att hitta effektiviseringar.

25,7%

Energibesparing identifierades av kund i metallindustrin.

Effektoptimering

SenseNodes övervakar ert effektuttag i förhållande till den abonnerade effekten. Få varningar och styr bort oprioriterade laster när toppeffekten närmar sig. Sänk kostnader genom att undvika böter från elbolaget eller genom att sänka er abonnerade effekt. Ett typiskt ställverk kostar från 1.000 kr/mån att övervaka. En investering väl värd för att garantera tillgänglig effektkapacitet till produktionen.

Få koll på statusen i era ställverk

Energikartläggning och energianalys

SenseNode utför energikartläggningar och energianalyser. Vi utför energikartläggning enligt lagen om energikartläggning i stora företag. Om du dessutom använder vårt system för energimätning och övervakning kan vi bli ännu effektivare i genomförandet av energikartläggningen. Vi har efterhand skaffat oss stor erfarenhet av energianalys och åtgärder för att spara energi. Därför erbjuder vi möjligheten att lösa din löpande övervakning och ta fram effektiviseringsförslag. Vi hjälper dig med en nulägesanalys och kostnadseffektiv löpande kontroll så du kan vara säker på att alltid ha koll på energiläget!

Energikartläggning och energianalyser ger dig full koll på dina besparingsmöjligheter!

75%

Av våra kunder kan få lägre elkostnader med vår övervakningsmodul
 

25,7%

Digitalisera framtidssäkert

Ni får ett system baserat på en global, öppen standard för effektiv kommunikation inom byggnader.

Alla enheter och webbläsare

Informationen från molntjänsten kan anslutas till din telefon, webbläsare och surfplatta.

100% trådlöst och säkert

Vi ersätter kablar med mesh-nätverk för snabb och stabil täcking över hela produktionsanläggningen.

Lägg till eller ta bort sensorer

Du kan enkelt uppgradera eller lägga till nya sensorer när behoven ändras med IoT-protokoll av industristandard.

Vi finns alltid här för att hjälpa er

Vår kunniga personal finns med er under hela resan för att ni ska känna er trygga. Vår expertis utbildar och utvecklar er för att ni skall ha full kontroll.

LÄS MER OM VÅR TEKNIK OCH HUR VI SKÖTER IMPLEMENTATIONEN

Lukas Kwidzinski
Lukas KwidzinskiRisk Management Officer/Environmental Co-ordinator, Thule
Read More
Det här är verkligen en bra plattform, utifrån datarapporteringen har vi kunnat agera. Vi märkte besparingar redan från dag ett.
Christian Liljeberg
Christian LiljebergElingengör, Trelleborg
Read More
Improving energy efficiency – Better than expected, we’re very happy. Easy to understand and access the right data.
Mats Gustavsson
Mats GustavssonProduction Planner, Boliden
Read More
Vi kan nu se när en pump börjar gå sönder och planera underhåll. Får email larm från Sensenode om underhållsbehov. Vid motorhaveri kan vi lätt följa upp vad som hände strax innan haveriet.
Previous
Next

Digitalisera er maskinanläggning tryggt och enkelt

Vanliga frågor

Alla kunder är lika viktiga. Våra lösningar är flexibla och kan mäta och styra energiförbrukningen i alla maskiner och annan utrustning. Våra kunder finns framförallt inom tillverkande industri samt fastigheter.

Du följer enkelt upp din data i realtid och med historisk information, med en smart telefon, surfplatta eller webbläsare.

Enkelhet, lönsamhet, säkerhet. SenseNodes system installeras på betydligt kortare tid än andra lösningar behöver tack vare våra trådlösa, lättinstallerade sensorer. Du kan dessutom lägga till eller ta bort sensorer från nätverket allt efter behov. Vår applikation kan köras på alla webbläsare eller smarttelefoner på marknaden. Vår lösning kostar en bråkdel jämfört med konkurrerande system. Systemet är också certifierat med hänsyn till datasäkerhet för maximal säkerhet och trygghet. Vi kan visa dig och ditt företag mycket mer i en live-demonstration.