Månad: januari 2023

Vad är skillnaden mellan ett styrsystem och ett Energy Management System?

Det enkla svaret är att ett styrsystem och Energy Management System (EMS) har olika syften och fokusområden, även om de delvis kan överlappa varandra. Ett Energy Management System (EMS) gör det möjligt att förstå energianvändningen i en anläggning eller industriell verksamhet, det vill säga hjälpa verksamheten att minska sina energikostnader och koldioxidutsläpp genom att identifiera och hantera energiförluster och läckage. Medan ett styrsystem är en bredare term som kan användas inom områden som industriell automation, processkontroll, maskinstyrning och byggnadsautomation. Trots att systemen kan överlappa varandra när det gäller energianvändning, finns det anledningar att använda ett EMS utöver ett styrsystem för att energieffektivisera och uppnå en optimal energianvändning.

Read More

Extrem kyla och höga elpriser – hur ska företag tänka då?

Vintern har svept in över hela landet med extrem kyla, vilket resulterar i ökad elanvändning för att värma upp bland annat hus och lokaler. I dessa kalla tider är varje megawatt avgörande, och prissättningen blir känslig för tillgång och efterfrågan. Den kommande vintern och vårens prisutveckling är starkt beroende av vädret, och långtidsprognosen pekar för närvarande på en kall januari, där vindarna även förväntas vara svagare än normalt.

Read More

Boka demo